Artist statement

ARTIST STATEMENT

Evy Bosman laat binnen haar werk een wisselwerking toe tussen abstractie en fotorealisme, tussen tekenkunst en de fotografische handeling, tussen historische genres en hedendaagse verwerkingsvormen, tussen digitaal hoogstaande scans en de analoge werkwijzen, tussen het waarneembare en de fictie (Latijn: fictio, “vorming”).

Daaruit ontstaat een nieuwe effectiviteit, tegelijk poststructuralistische en verfijnde beeldgrammatica. Door vereenvoudiging en schematisering bij het reproduceren, krijgen onbeduidende details plotseling kracht.

Evy’s werk is opgebouwd uit tekeningen vanuit haar dagelijkse omgeving, verbeelding en zelfgenomen snapshots . Deze glimpen komen samen en creëren een andere ruimte, een die ons in staat stelt om, ontbrekend aan mensen, een natuur te zien dat zowel ingebeeld als echt kan zijn.

Het hele werkproces leidt tot een complex, dubbelzinnig beeld, waarin tegengestelde trends naast elkaar worden geplaatst. Er is een subjectieve rijpingstijd, die een verlangen uitdrukt om het onvertegenwoordigde te vertegenwoordigen, en tegelijkertijd een objectief streven dat duidelijk is in de zorgvuldige registratie en in de neiging om de abstractie van de vertegenwoordigde werkelijkheid tot het uiterste te beperken. Hiervoor maakt ze gebruik van de meest uiteenlopende materialen en dragers. Hierdoor lijkt het werk van Bosman te balanceren op de grens tussen surrealisme en het weergeven van het representatieve.

English (short version)

Evy Bosman allows interaction between abstraction and photorealism, between drawing and the photographic act, between historical genres and contemporary forms of processing, between digitally high scans and the analogous methods, between the observable and the fiction (Latin: fictio, “formation”). The motive behind her Artproduction is walking the shaky, sharp borderline between these opposites. From that she creates a new effectiveness, at the same time poststructuralist and refined image grammar.

Evy’s work which is constructed from drawings from life, imagination and taken images.  These glimps come together and create another space, one that allows us to view, devoid of people, a landscape that is both imagined and real.